BEZEDOS s.r.o.

Betony, zemní práce, doprava, služby, Sídlo firmy: 549 34 Hronov IV-44, Mobil: +420 607 512 475, e-mail: bezedos@bezedos.cz, e-mail: bezedos.betonarka@tiscali.cz, web: www.bezedos.cz

Vypnout reklamu BEZEDOS s.r.o.
BEZEDOS s.r.o. -> Betonárny -> Technologie výroby

Složení betonu

- Beton      je směs cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, přísad a příměsí, která získá své konečné vlastnosti hydratací cementu.

- Kamenivo      je anorganický pevný materiál, který tvoří kostru betonové směsi. Skládá se z několika frakcí, které spolu tvoří pevnou matrici a slouží                                                  jako plnivo.

- Cement      je hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka, která po smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne v důsledku hydratační                                          procesů a reakcí. Po zatvrdnutí si zachovává svoji pevnost a stálost také ve vodě.

- Příměsi          jsou jemnozrnné pevné látky, které ovlivňují vlastnosti betonu v čerstvém i ztvrdlém stavu . Další materiály, které mohou být v případě                                                   požadavku používány při výrobě betonu jsou zejména polypropylénová vlákna a ocelové drátky. 

- Přísady      jsou chemické látky, které se přidávají do betonu během míchání. Obecným účelem dávkování přísad je zlepšení vlastností čerstvého                                                  nebo ztvrdlého betonu nebo získání zcela nových vlastností např. provzdušněné , samonivelační nebo samozhutnitelné betony. 

 

- Voda                    používaná pro výrobu betonu musí v současné době vyhovovat požadavkům ČSN EN 1008. Záměsová voda do betonu – Specifikace                                                pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu.                                              Jakost záměsové vody při výrobě betonu může ovlivnit dobu tuhnutí, vývoj pevnosti betonu a ochranu výztuže proti korozi. Pokud je                                                      používaná voda pitná, je považována pro výrobu za vyhovující. Za stanovených podmínek je používána také vody ze zařízení pro                                                          zpracování zbytkového betonu (tzv. recykling). Toto opatření výrazně snižuje nebo zcela eliminuje vznik odpadů při výrobě a má pozitivní                                            vliv na ekologii. 

Provozováno CMS / E-shop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies