BEZEDOS s.r.o.

Betony, zemní práce, doprava, služby, Sídlo firmy: 549 34 Hronov IV-44, Mobil: +420 607 512 475, e-mail: bezedos@bezedos.cz, e-mail: bezedos.betonarka@tiscali.cz, web: www.bezedos.cz

Vedoucí betonárny HRONOV
Dispečer pro mixy a čerpadla betonu Hronov , Náchod
Libor Urban
Tel. 606 331 955
Email. urban@bezedos.cz

Dispečer betonárny HRONOV
Rozvoz betonu, písků a kameniva, sklápěcí vozidla 
Martin Dlhopolec
Tel. 723 573 915
Email. betonarka.hronov@bezedos.cz