BEZEDOS s.r.o.

Betony, zemní práce, doprava, služby, Sídlo firmy: 549 34 Hronov IV-44, Mobil: +420 607 512 475, e-mail: bezedos@bezedos.cz, e-mail: bezedos.betonarka@tiscali.cz, web: www.bezedos.cz

 
 Drť frakce 11 - 16 mm - Masty
 
Drť se používá do betonových směsí. Další použití: různé plochy jako např. parkoviště, chodníky atd

     

 
Drť frakce 2-5  mm- Tlumaczow
 
Drť se používá zejména jako poslední vrstva tloušťky cca 5 cm do které se pokládá zámková dlažba. Další použití: různé plochy jako např. parkoviště, chodníky atd

      

 
  Drť frakce 11-16  mm- Tlumaczow
 
  Drť se používá do betonových směsí. Další použití: různé plochy jako např. parkoviště, chodníky atd

      

Drť frakce 4-32  mm -Tlumaczow
 
 Drť se používá jako podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu. Další použití: různé podkladní vrstvy např. pod betonové desky a  atd