BEZEDOS s.r.o.

Betony, zemní práce, doprava, služby, Sídlo firmy: 549 34 Hronov IV-44, Mobil: +420 607 512 475, e-mail: bezedos@bezedos.cz, e-mail: bezedos.betonarka@tiscali.cz, web: www.bezedos.cz

BEZEDOS s.r.o. -> Dotazy -> Otázky odpovědi

 

Jak se mám starat o beton než vyzraje:

Odpověď- Zabránit rychlému vysychání ( kropením, zakrytím folií, použitím ochraného nástřiku ).

 Jak dlouho zraje beton a kdy je pochůzný:

Odpověď- Celkové zrání 28dnů ,pochůzný je v závislosti na teplotě a použité třídě betonu (zpravidla 2-3 dny ).

 Může se samonivelační beton /sdc, ctc / vibrovat:

Odpověď- Ne!  Betony sdc ,ctc jsou samozhutnitelné.

 Jaký beton mám použít do základů:

Odpověď- C 12/15 X0 a vyšší.

 Jaký beton mám použít na desku:

Odpověď- C 16/20 X0 a vyšší.

 Jaký beton mám použít na strop:

Odpověď- Samonosné konstrukce min. C20/25XO ,zálivkové a krycí vrstvy C16/20X0.

 Jaký beton mám použít na podlahu:

Odpověď- Vrchní podlahy min. C16/20X0 (písková) , pro podlahové vytápění je nutné použít plastifikátor ( např. Woerment FM 26).

 Dá se urychlit nebo zpomalit tvrdnutí betonu:

Odpověď-Ano, použitím chem. přísad lze urychlit nebo zpomalit tuhnutí  betonu.

 Můžu v zimě betonovat venku:

Odpověď-Ano, při použítí chem. přísad, následném ošetření proti mrazu (krytí) a dodržení minimální teploty betonové směsi v době ukládání.

 Jaké betony jsou čerpatelné:

Odpověď-Čerpat lze bet. směsi od třídy C12/15X0.

 Za jak dlouho od zamíchání musí být beton uložený:

Odpověď-Obecně do 90 minut (skutečná doba závisí na teplotě, použité třídě betonu a použití chemických přísad).

 Čeho všeho se mám vyvarovat při zdělávání betonu:

Odpověď-Přeředění, ukládání z výšky ( max.1 metr), zdlouhavé ukládání,